Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego TECH-PLAST

§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i Zamówienia
§3 Ceny i formy płatności
§4 Formy dostawy i realizacja
§5 Prawo do odstąpienia od umowy
§6 Reklamacja Towaru
§7 Newsletter
§8 Ochrona danych osobowych
§9 Znak towarowy i dystrybucja
§10 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym TECH-PLAST działającym pod adresem https://www.tech-plast.com.pl, który prowadzony jest przez firmę:

TECH-PLAST Małgorzata Bochińska

Ul. Wrocławska 7B, 55-220 Jelcz-Laskowice

NIP PL912-131-57-01

zwaną w niniejszym regulaminie ‚TECH-PLAST’ lub ‚Sprzedawca’

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim TECH-PLAST skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania na adres wskazany przez Klienta;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z TECH-PLAST niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana przez TECH-PLAST, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat aktualnej oferty sklepu Internetowego oraz o promocjach;
Sklep Internetowy (Sklep) – sklep działający pod adresem https://www.tech-plast.com.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez firmę TECH-PLAST;
Towar – produkty oferowane do sprzedaży dostępne w sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Sklep prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług firm kurierskich (Kurier: UPS, DPD, FEDEX, INPOST)
5. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim treści oraz zdjęć należą do Sklepu Internetowego. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana, ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Do składania zamówień w sklepie internetowym uprawnieni są wszyscy Klienci

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4. W trakcie procedury składania zamówienia do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy wrócić do sekcji “Koszyk” i edytować zamówienie.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@tech-plast.com.pl
7. Realizacja zamówienia następuje z chwilą:
a) niezwłocznie dla zamówień płatnych przy odbiorze;
b) po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
c) po autoryzacji karty przy płatności kartą kredytową.
8. Przed wysyłką towaru do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dla osób prywatnych forma uproszczona: imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, dla firm – z NIP i pełną nazwą firmy lub paragon fiskalny.
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
10. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
11. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
a) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
b) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.
12. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w poprzez: e-mail: biuro@tech-plast.com.pl, tel. + 48 603121990.

§3 Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).
4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) przelewem na rachunek bankowy – wpłata na podane w zamówieniu dane

PKO BP,

59 1020 5242 0000 2702 0278 2183

b) przelewem elektronicznym korzystając z kat płatniczych VISA, MasterCard, POLCARD lub tradycyjnego przelewu, za pośrednictwem portalu Przelewy24,

c) gotówką przy odbiorze przesyłki – pieniądze wpłacane Kurierowi

6. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 5 lit. a) oraz b) powyżej wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
7. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 5 przy opłacaniu jednego zamówienia.

§4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sklep.
2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem kuriera lub poprzez Odbiór osobisty. Kupujący samodzielnie dokonuje wyboru formy dostawy.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi:
a) 1-2 dni robocze dla przesyłek wysyłanych kurierem
b) 1-2 dni robocze dla opcji odbioru osobistego.
5. Aktualny cennik dostaw – dostępny jest w załączniku nr 2.
6. Wysyłka zamówień poza obszar krajów Unii Europejskiej wiąże się z dodatkowo płatną czynnością odprawy eksportowej. Koszt odprawy eksportowej w zależności od docelowego kraju wysyłki (np. Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Kanada) może się różnić. Koszt ten ustalany jest indywidualnie po złożeniu zamówienia. Klient jest informowany o jego wysokości. Jeśli koszt nie jest zaakceptowany przez Klienta, zamówienie jest anulowane, a ewentualne dokonane wcześniej płatności zwracane.
7. Odbiór osobisty w biurze firmy w Jelczu-Laskowicach jest możliwy po wcześniejszym złożeniu zamówienia. Opłacenie zamówienia jest możliwe przy odbiorze lub z góry przelewem bankowym albo przelewem elektronicznym przy składaniu zamówienia. W przypadku odbioru osobistego informujemy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, kiedy zamówienie jest gotowe do odbioru.
8. W przypadku nie odebrania Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie jest zwracane do magazynu.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych licząc od chwili:
a) przyjęcia zamówienia, gdy klient wybiera płatność przy odbiorze.
b) otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty, gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu Przelewy24,
c) zaksięgowania wpłaty na rachunku, gdy klient wpłaca przelewem na rachunek.
10. W celu określenia czasu realizacji, zamówienia złożone w terminie od piątku po godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.
11. W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w przypadku okresowej wzmożonej sprzedaży, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia.
12. Realizacja zamówienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z magazynu). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela (zazwyczaj 1-2 dni robocze).
13. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, za zgodą Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakującego produktu przez Sklep Internetowy, brakujący produkt jest dosyłany Klientowi na koszt Sklepu.
14. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sklep Internetowy u przewoźnika. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).
2. Bieg 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: biuro@tech-plast.com.pl W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: TECH-PLAST Małgorzata Bochińska, ul. Wrocławska 7b, 55-220 Jelcz-Laskowice. Do zachowania 30 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż przed końcem biegu 30-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Do zachowania 30 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: TECH-PLAS Małgorzata Bochińska, ul. Wrocławska 7B, 55-220 Jelcz-Laskowice.
11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. TECH-PLAST dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcji z zakupionego towaru. Klient może rozpakować i sprawdzić produkt. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza kosztami przesyłki, które ponosi klient). Zwracany produkt nie może wskazywać śladów zużycia.
14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§6 Reklamacja Towaru

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: TECH-PLAST Małgorzata Bochińska, ul. Wrocławska 7B, 55-220 Jelcz-Laskowice. lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@tech-plast.com.pl z dopiskiem „reklamacja”.
4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: TECH-PLAST Małgorzata Bochińska, ul. Wrocławska 7B, 55-220 Jelcz-Laskowice.
7. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§7 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez TECH-PLAST korespondencji drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem, skontaktować się ze Sklepem Internetowym poprzez formularz kontaktowy lub pisząc na adres: biuro@tech-plast.com.pl

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma TECH-PLAST Małgorzata Bochińska zwana dalej Administratorem.
2. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu:
a) realizacji zamówień,
b) realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (wystawiania oraz przechowywania dokumentów finansowych i księgowych).
c) realizowania prawnie uzasadnionego interesu (np. windykacji należności, obsługi procesu reklamacyjnego, zwrotów towarów, marketingu produktów i usług Administratora danych).
2. Za zgodą osoby, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail bądź telefonu.
3. Dane osobowe o odwiedzonych stronach internetowych oraz o dokonanych zakupach będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia osobie spersonalizowanej oferty zwanej profilowaniem. W tym zakresie Administrator korzysta z tzw. plików cookies.
4. Zgoda, o której mowa w pkt. 2, może być w każdej chwili wycofana. Wystarczy usunąć swoje konto w sklepie lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pisząc na pod adres e-mail: biuro@tech-plast.com.pl lub dzwoniąc na numer tel. + 48 603121990.
5. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wysyłki. Brak zgody na podanie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
6. W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla Administratora. Będą to podmioty należące do następujących kategorii:
a) dostawcy usług utrzymania strony internetowej, baz danych oraz innych systemów informatycznych związanych z Administratorem,
b) firmy świadczące usługi marketingu internetowego, remarketingu, wysyłki informacji elektronicznej.
7. Dane osobowe są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Podmioty wskazane w pkt. 9.7 są zobowiązane do ochrony danych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z celami określonymi przez Administratora.
9. Osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich usunięcia lub ich przeniesienia z zastrzeżeniem wspomnianym w punkcie 2 b) związanym z obowiązkiem prawnym Administratora.
10. W każdej chwili, osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego prawnego następcy.

§9 Znak towarowy i dystrybucja

1. Posługiwanie się znakiem towarowym TECH-PLAST ora SIMPLEFIX, a w szczególności dalsza odsprzedaż i używanie do celów promocyjnych (warsztaty, pokazy, materiały zdjęciowe i filmowe) bez zgody właściciela jest zabronione.
2. TECH-PLAST prowadzi dystrybucję swoich produktów w innych sklepach internetowych oraz prowadzi sprzedaż swoich produktów w sklepach stacjonarnych.

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin został zaktualizowany z dniem 2 stycznia 2020 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.
4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci, którzy wyrazili na to zgodę, będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
5. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej Sklepu w zakładce ‚Regulamin sklepu’ pod adresem URL https://tech-plast.com.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

Załącznik nr. 1 do Regulaminu
Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Towary prosimy odesłać na adres:
TECH-PLAST Małgorzata Bochińska

Ul. Wrocławska 7B

55-220 Jelcz-Laskowice

Kontakt:
Tel. + 48 603121990
e-mail: biuro@tech-plast.com.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (lista towarów):

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr. 2 do Regulaminu

Cennik przesyłek przedpłaconych:

-Firma kurierska UPS 16,44zł

-Firma kurierska DPD 18,60zł

-Firma kurierska FEDEX 15,00zł

-Firma kurierska INPOST 19,99zł

– Paczkomat A 11,99zł

– Paczkomat B 12,99zł

– Paczkomat C 14,99zł

Cennik przesyłek pobraniowych:

-Firma kurierska UPS 23,00zł

-Firma kurierska DPD 23,50zł

-Firma kurierska FEDEX 20,00zł

-Firma kurierska INPOST 23,99zł

TECH-PLAST

Małgorzata Bochińska
ul. Wrocławska 7B
55-220 Jelcz-Laskowice

Fax: +48 71 303 04 97

biuro@tech-plast.com.pl
ekowb@wp.pl

+48 603 121 990
+48 604 409 639
+48 725 285 627

Regulamin sklepu

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Tech-Plast.

    Projekt i wykonanie

    Projektowanie grafiki